Ga naar de inhoud

Wil jij een steentje bijdragen?

Ondanks de grote hoeveelheid Struikelstenen is het project verre van compleet. Wil jij het project een duwtje in de rug geven? Elke schenking – klein of groot – is welkom, op het rekeningnummer BE52 8917 5406 8209 (Avansa Regio Brugge) met vermelding “Crowdfunding Struikelstenen“.

Om een idee te geven: de aanmaak van een struikelsteen kost €132.

Struikelstenen zijn een community project. De werkgroep beslist autonoom over de plaatsing van een Struikelsteen. We laten ons daarbij adviseren door het Brugse stadsarchief en de Erfgoedcel Brugge.
We overleggen met de stichting Stolpersteine van initiatiefnemer Gunter Demnig, met de familieleden van slachtoffers en de huidige bewoners van een huis.
Het doen van een schenking is noch een voorwaarde noch een garantie om een Struikelsteen te plaatsen op een locatie.